Sindal fik besøg fra Christiansborg


Af Annette Christensen

Mandag eftermiddag havde Sindal besøg fra Christiansborg. Det var lykkes den lokale byrådskandidat Annette Jensen at samle Venstres politiske ordfører Sophie Løhde, Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen, Borgmesterkandidat Søren Smalbro og Venstres spidskandidat til regionen Mads Duedahl på et og samme sted - nemlig “Hos Martin”, også kendt som Sindal Kro og Hotel.

Det kom der en interessant og underholdende eftermiddag ud af.
Karsten Lauritzen gav den i rollen som interviewer i et politisk talkshow og betroede salen, at han længe havde haft et ønske om at prøve at gå ind i rollen som Johannes Langkilde. Det klarede han rigtigt godt og med høj underholdningsværdi, og han fik resten af panelet til bl.a. at fortælle om, hvorfor de gik ind i politik, og hvad der fylder i hverdagen lige nu.
Sophie Løhde fortalte, at hun blev valgt ind i det daværende amtsråd som 18 årig, og stillede op som den yngste kandidat til amtsrådet. Hun kommer fra en politisk familie, så det var ikke fjernt for hende at gå den vej. Som enhver, der ser nyheder ved, fylder minksagen en del for tiden. Karsten Lauritsen og Sophie Løhde var da også på besøg på netop en minkfarm i Horne, inden de ankom til arrangementet i Sindal.
Søren Smalbro og Mads Duedahl har begge grebet opfordringen til at stille op i politik, da den blev dem forelagt. Forskellige oplevelser har gjort, at de synes, de kan bidrage med nye retninger for kommune og region. Begge har selvfølgelig, i lighed med de andre opstillede til kommunal- og regionsvalget, travlt med valgkampen i øjeblikket.
Karsten Lauritzen kommer også en del rundt i Hjørring Kommune for tiden for at støtte op om den lokale valgkamp.
I pausen efter “Det politiske talkshow” gik snakken livligt ved bordene, og “Hos Martin” havde sørget for et lækkert traktement.
Alle fire politikere svarede herefter veloplagte på spørgsmål fra den fyldte sal.
Emnerne spændte fra de helt lokale emner som cykelstier og liv i lokalsamfundene, - til undersøgelserne i forbindelse med minksagen og de stadigt bedre meningsmålinger for Venstre.
Mange havde desuden spørgmål om ældre- og sundhedspolitik, og offentlige kontra private plejehjem blev drøftet livligt. Søren slog fast, at de to ting bestemt ikke er hinandens modsætninger. Det handler om, at borgerne skal have det frie valg.
Der var enighed om i salen, at der er plads til forbedringer i Region Nordjylland, hvor der bl.a. er længere ventelister end i resten af landet. Her skal der også fokus på en bedre kommunikation mellem sygehusene og kommunerne, så det sikres bedre end i dag, at korrekt information om bl.a. medicinering bliver korrekt overbragt.
Coronahåndteringen fik også et par ord med på vejen - både den måde, det er blevet håndteret på med nedlukninger mv., men også om, hvordan det bør håndteres anderledes, hvis der skulle blive behov for nedlukninger igen.
Alt i alt en interessant eftermiddag i de hyggelige nyrenoverede lokaler “Hos Martin”, Sindal Kro og Hotel.

Denne artikel er et læserbidrag. Eventuelle holdninger og synspunkter tilhører forfatteren.

Kilde: Annette Christensen