Nyt projekt skal ruste børn til fremtiden

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Hjørring Kommune tager et ambitiøst skridt mod fremtidens uddannelse med projektet ”Skolen ud i virkeligheden – virkeligheden ind i skolen”.

Initiativet, som er støttet af en bevilling på ca. 7 mio. kr. fra Villum Fonden, vil transformere kommunens 15 folkeskoler til spændende kreative læringslaboratorier over en femårig periode fra 2024 til 2028.

Projektet skal give kommunens folkeskoler mulighed for at styrke deres arbejde med teknologiforståelse, problembaseret læring, praksisfaglighed og innovation. Det er en vigtig investering i at ruste børnene i Hjørring Kommune med færdigheder og viden, der er essentielle i en teknologidrevet verden.

En central del af projektet er integrationen af STEAM-elementet (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) som blandt andet vil ske i samarbejde med Hjørring Musiske Skole og Hjørring Kommunes Åbne Skole. Samarbejdet skal bl.a. motivere flere piger til at beskæftige sig med naturvidenskabelige fag.

Alle er med
Projektet skal udvikle en didaktisk model baseret på virkelighedsnære cases, STEAM og bæredygtighed. Modellen bygger ovenpå Ungegarantien og skal styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale virksomheder. Skolen skal bogstaveligt talt ud i virkeligheden og virkeligheden skal ind i skolen.

Projektet omfatter alle kommunens 15 folkeskoler, fra 0. til 10. klasse. Hjørring Kommune forventer at nå omkring 1000 børn hvert år i projektet. Derudover skal der uddannes 30 makerspace-superbrugere og tilbydes kompetenceudvikling til 100 lærere og 22 skoleledere i samarbejde med Professionshøjskolen UCN i løbet af de kommende fire år.

Initiativet er vokset ud af en inddragende proces og får lokalt ejerskab på skolerne. Det betyder, at den enkelte skole får mulighed for at forme sin egen praksis baseret på lokale behov og ønsker.

Fremtidens folkeskole i praksis
Projektet knytter an til regeringens seneste folkeskoleudspil, herunder teknologiforståelse, flere praktiske fag og bedre videreuddannelse af lærere. Det tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv er med til at styrke forbindelsen mellem skole og virkelighed.

Vi glæder os meget til at komme i gang med projektet, som går hånd i hånd med vores vision om "Den Mangfoldige Folkeskole". Med projektet tager vi et stort skridt i retning af at udvikle Hjørring Kommunes folkeskoler som spændende og praksisrettede læringsmiljøer, hvor alle får mulighed for at være med, siger formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Gry Bruun Nielsen.

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.