Hjørring Kommune vedtager ambitiøs kulturpolitik for at styrke fællesskab og kreativitet

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Ny kulturpolitik i Hjørring Kommune: Fremtiden for kunst og kultur med "Vendsyssel & Virkekraft"

Byrådet i Hjørring Kommune godkendte den 28. februar en ambitiøs ny kulturpolitik betitlen "Vendsyssel & Virkekraft - Kulturkommunen midt i Norden." Politikken sætter en klar retning for en øget satsning på kunst og kultur, med målet om at styrke fællesskab og kreativ virkekraft uden direkte politisk indgriben, men i stedet gennem støtte og facilitation.

Denne fornyede kulturpolitik er leveret i samarbejde mellem byrådsmedlemmerne Thomas Klimek (A) og Mette Jensen (C) og afspejler en bred enighed om vigtigheden af kunst og kulturens rolle i samfundet. Både Klimek og Jensen har været aktive stemmer i udformningen af de strategiske mål.

Et kerneelement i "Vendsyssel & Virkekraft" er ambitionen om at fremme borgernes aktive deltagelse i kulturelle aktiviteter. Politikken ønsker også at integrere kunst og kultur mere naturligt i hverdagen for kommunens borgere, for på den måde at styrke den lokale identity og sammenhængskraft.

Udarbejdelsen af kulturpolitikken har været præget af en åben og inkluderende proces, hvor input og perspektiver fra borgere, kulturinstitutioner, -foreninger og individuelle kunstnere har spillet en afgørende rolle. Dette samarbejde underbygger kommunens ønske om at være en lydhør og dynamisk kulturkommune.

Med denne politik lægger Hjørting Kommune op til at positionere sig som førende kulturkommune i Norden. Visionen er at skabe et levende miljø, hvor kunst og kultur bidrager til hverdagslivet og lokalsamfundets virkekraft og identitet.

For at realisere ambitionerne vil der løbende blive udvalgt målrettede indsatser og tiltag, der kan udmønte kulturpolitikkens visioner i praksis. Dette indebærer en fleksibel tilgang til kulturprojekter og -initiativer, som kan skabe varige værdier for borgere og gæster i Hjørring Kommune.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/hjoerring-kommune-saetter-kunst-og-kultur-i-spil

Kilde: Hjørring Kommune