Hjørring Kommune håndterer kapacitetsproblemer i skoleindskrivningen for 2024/2025

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Skoleindskrivning for 2024/2025 i Hjørring Kommune resulterer i kapacitetsudfordringer

Skoleindskrivningen i Hjørring Kommune for det kommende skoleår 2024/2025 er nu afsluttet. Alle børn uden for Hjørring by har kunne få plads på deres ønskede undervisningssted, men situationen ser anderledes ud i Hjørring by, hvor både Højene og Bagterp undervisningssteder er meldt fyldt op.

I alt 8 børn er blevet afvist fra deres førstevalg - seks fra Højene skole og to fra Bagterp skolen. Disse børn vil nu blive tilbudt en plads et andet sted inden for kommunens skolesystem. For eventuelle nye børn, hvis familier flytter til området tæt på Højene eller Bagterp, vil det ikke være muligt at blive indskrevet på disse skoler.

Det er en garanti i Hjørring Kommune, at alle børn får en plads i skoledistriktet, men det er altså ikke en garanti for plads på det nærmeste undervisningssted. Den nuværende situation skyldes ikke mindst de politiske beslutninger fra 2015 om besparelser på skoleområdet samt præferencen for at fylde pladser op indenfor skoledistrikter frem for at oprette nye klasser.

De økonomiske og fysiske begrænsninger i kommunen spiller også en stor rolle. På grund af disse begrænsninger er oprettelsen af ekstra børnehaveklasser ikke en umiddelbar mulighed - dels fordi der maksimalt må være 26 elever i en klasse, dels fordi det ville koste kommunen 700.000 kr. om året at oprette en ny klasse.

Hjørring Kommune står overfor alvorlige kapacitetsudfordringer i takt med, at efterspørgslen på pladser på visse skoler overstiger udbuddet. Dette kan have betydelige konsekvenser for familiesituationer, især for dem, der er nye i området eller som har haft en specifik skole i tankerne for deres børns uddannelse.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/mar/de-kommende-boernehaveklasser-i-hoejene-og-bagterp-er-fyldt-op

Kilde: Hjørring Kommune