Hjørring Kommune fokuserer på kultur, grøn energi og havneudvidelse i ny politisk udvikling

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Nyt fra borgmesteren: Opdatering på kulturpolitik, vedvarende energi og udvidelse af Hirtshals Havn

Den 28. februar afholdte byrådsmøde i Hjørring Kommune resulterede i vedtagelsen af en ny kulturpolitik. Dette nye initiativ har som mål at aktivt involvere alle kommunens borgere i de kulturelle tilbud og oplevelser, der eksisterer lokalt. Formålet er at opfordre borgerne til at finde sammen i fællesskaber gennem kulturelle oplevelser, specielt i denne ustabile tid.

For et år siden annoncerede kommunen lanceringen af projekter vedrørende vedvarende energi (VE), der modtog 34 ansøgninger om etablering af vindmøller og solceller. Af disse er 25 vindmølleprojekter og 1.250 hektar solcelleanlæg blevet udvalgt til at gå videre til miljøvurdering og den efterfølgende planlægningsproces. Der lægges stor vægt på at minimere de gener, disse anlæg kan medføre for de omkringliggende borgere.

Derudover er der igangsat en udvidelse af Hirtshals Havn, hvilket har tiltrukket interesse fra flere bydere. Borgmesteren informerer om, at en præsentation af planerne for Byrådet er planlagt til at finde sted senere på året.

Borgmesteren i Hjørring Kommune udtrykker en stærk tro på kommunens fremdrift og evne til at tackle fremtidens udfordringer. Samtidig understreges vigtigheden af at bevare fokus på det, der er nært og vigtigt i hverdagen for kommunens borgere.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/mar/nyt-fra-borgmesteren

Kilde: Hjørring Kommune